Verkko­kau­pan mark­ki­noin­ti

Verkkokaupan markkinoinnilla tähdätään kävijöiden lisäämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Katso alta keinovalikoima potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen.

Kannattavaa markkinointia

Markkinointi on toimenpiteitä, joilla verkkokaupan myyntiä pyritään edistämään. Maksettu mainonta on yksi tapa saavuttaa tehokkaasti oikeat kohderyhmät. Verkkokaupan mainontaa voidaan tehdä monessa kanavassa. Satojen verkkokauppojen ja monien toimialojen asiantuntemuksellamme valitsemme liiketoimintaanne sopivat markkinointikeinot tavoitteidenne ja budjettinne mukaisesti.

Klikki- tai näyttöpohjaisesti maksetulla mainonnalla lisätään tehokkaasti liikenteen määrää

Hakukonemainonta

Mainonta Googlessa kuuluu lähtökohtaisesti kaupan kuin kaupan repertuaariin. Hakukoneen käyttö on yleistä sekä tiedonhaussa että ostopolun ostovaiheessa. Google Shopping tavoittaa tuotteita etsivät visuaalisesti, Remarketing eli uudelleenmarkkinointi voidaan kohdentaa verkkokaupassa tietyillä sivuilla käyneille, ja Google Ads -mainokset puhuttelevat kohderyhmää tekstimuodossa.


Display-mainonta

Display- eli bannerimainonta toimii mielenkiinnon herättäjänä. Tehokkainta Display-mainonta on dataohjautuvana eli kohdennettuna joko sivustolla jo käyneille (Remarketing) tai kiinnostuksen kohteen perusteella. Voimakkaimmin ostopolun loppupäässä Display-mainonta toimii ale-kampanjoissa, mutta Display-mainonnalla voi tehdä myös pitkäjänteistä brändin rakentamisessa oikeassa kohderyhmässä, kun mainokset sijoitetaan tarkoin valittuihin medioihin.

Some-mainonta

Some-kanavista suosituimpien joukkoon lukeutuvat mm. Facebook, Instagram, Tik Tok ja Twitter. Yritysasiakkaat tavoittaa myös LinkedInissä. Mainontaan valittavat Some-kanavat riippuvat verkkokaupan tarjoomasta ja kohderyhmistä. Esimerkiksi Venäjällä suosituin kanava on Vkontakte. Suunnitellaan sinun verkkokauppaasi sopiva sosiaalisen median mainosratkaisu. Pyydä tarjous!Youtube-mainonta

YouTube-mainonta olisi voinut kuulua jokaiseen edellä mainittuun keinoon. YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone. Toisaalta se on myös videoverkosto ja sosiaalisen median alusta. Mainonnan kannalta YouTube on hyödyllinen kanava, sillä Youtubessa mainokset voidaan kohdentaa kohderyhmän ominaisuuksien tai sisällön perusteella. Jälkimmäisessä siis valitaan minkälaisen sisällön yhteydessä halutaan näkyä. On mahdollista valita tarkasti jopa tiettyjä YouTube-kanavia, joissa mainosten halutaan näkyvän.

Testaamalla jatkuvaa parannusta

Kaikessa markkinoinnissa kannattaa testata toimivuutta. Tämä tapahtuu usein A/B-testauksella eli jakamalla mainonta kahteen tai useampaan erilaiseen versioon. Yksinkertainen esimerkki tästä on vaikkapa uutiskirjeen lähettäminen kahdella eri otsikkoversiolla. Toisaalta visuaalisessa mainonnassa eri kuvaversioihin tulee laittaa seurannat, jotta tiedämme parhaiten toimivat kuvat tai videot ja parhaassa tapauksessa laittaa heikommin toimivat pois päältä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kampanjaa.

Kohderyhmää puhutellaan monissa kanavissa

sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi

Usein yksi tehokkaimmista kanavista on sähköpostimarkkinointi, joka voidaan kohdentaa nykyisille asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille. Tiedämme, että useissa tapauksissa verkkokaupasta aiemmin ostanut tekee todennäköisimmin uudelleenoston. Lisäksi sähköpostilla voidaan esimerkiksi kysyä mielipiteitä uutuuksista tai tehdä muita tutkimuksia.

Natiivimainonta

Natiivimainonta on mainosmuoto, joka näyttää julkaisun sisällöltä, mutta se merkitään kuitenkin julkaisualustan puolesta mainonnaksi. Toimiakseen natiivimainonnan tulisi olla aidosti hyödyllistä lukijalle.  Offline-mainonta

Markkinointitoimet eivät rajoitu pelkästään digimainontaan. Verkkokaupan kohderyhmää voidaan tavoittaa hyvin monissa eri kanavissa, kuten radiossa, messuilla tai ulkomainonnan avulla. Kun offline-kanavien käyttö on suunniteltu hyvin, voidaan niiden toimivuutta mitata luotettavasti aina verkkokaupan myyntiin saakka. 

Sissimarkkinointi

Media voi olla mikä tahansa! Suunnitellaan yhdessä, miten tavoitamme kohderyhmäsi kustannustehokkaasti ja luovasti.
Tilaa verkkokaupan konsultointia tai valitse tietty palvelu 

Olemme todenneet hedelmälliseksi toimintamallin, jossa verkkokauppias tilaa meiltä markkinoinnin konsultoivaa suunnittelua ja toteutusta. Tällöin asiakkaan ei tarvitse lukittautua tiettyyn kanavaan, vaan resursseja voidaan kohdentaa kulloinkin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi hakusanamainonnassa käy usein niin, että verkkokaupan puutteellisen sisällön vuoksi mainonnan laatupisteet ovat huonot. Tällöin maksettava hinta nousee ja mainokset eivät välttämättä näy halutulla tavalla. Tässä tapauksessa on järkevää laittaa mainonta tauolle ja käyttää aika sivujen sisällön parantamiseen. Halutessasi voimme toki toteuttaa esimerkiksi vain tiettyä valitsemaasi palvelua.

Haluatko kasvattaa verkkokaupan liikennemääriä oikein kohdennetulla mainonnalla?

Tietyt lainalaisuudet toimivat kaikille, mutta analysoimalla verkkokauppasi lukuja pystymme määrittelemään, että millaista mainontaa kauppasi tarvitsee.

Tuo oikeanlaista liikennettä kauppaan

Eri kanavat toimivat eri tavalla ja niillä on erilaiset roolit verkkokaupan markkinoinnissa. Verkkokauppaan on tärkeää tuoda liikennettä niin myyntiputken alkupäästä kuin loppupäästä. Tärkeää on myös tunnistaa se, että mistä kanavista tuodaan minkäkinlaista liikennettä ja miten kanavat vaikuttavat verkkokaupan myyntiin.

Yleisesti ottaen Google Shopping -mainonta toimii hyvänä kanavana tuoda ostavaa liikennettä kauppaan, kun taas bannerimainonnalla voidaan kerätä sähköpostilistalle lisää väkeä ja kääntää nämä sitä kautta ostaviksi asiakkaiksi. 

Nämä saat, KUN ULKOISTAT VERKKOKAUPPASI MARKKINOINNIN MEILLE:

Nimetty asiantuntija

Kokenut asiantuntija rakentaa kanssasi toimivaa markkinointia verkkokaupallesi. 
1

Jatkuvia toimenpiteitä

Verkkokaupan markkinointi ei keskity automaatioihin vaan sitä kehitetään joka kuukausi. 
2

Läpinäkyvää tekemistä

Kuukausipalaverissa käydään edellisen kuukauden luvut lävitse sekä tulevan kuukauden toimenpiteet. 
3

Ota Yhteyttä

Google Partner

Aarna Marketing Oy on täyttänyt kaikki tunnuksen saamisen edellytykset.