Verkko­kau­pan mark­ki­noin­ti

Verkkokaupan markkinoinnilla tähdätään kävijöiden lisäämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Katso alta keinovalikoima potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen.

Kannattavaa markkinointia

Markkinointi on toimenpiteitä, joilla verkkokaupan myyntiä pyritään edistämään. Maksettu mainonta on yksi tapa saavuttaa tehokkaasti oikeat kohderyhmät. Verkkokaupan mainontaa voidaan tehdä monessa kanavassa. Satojen verkkokauppojen ja monien toimialojen asiantuntemuksellamme valitsemme liiketoimintaanne sopivat markkinointikeinot tavoitteidenne ja budjettinne mukaisesti.

Klikki- tai näyttöpohjaisesti maksetulla mainonnalla lisätään tehokkaasti liikenteen määrää

Hakukonemainonta

Mainonta Googlessa kuuluu lähtökohtaisesti kaupan kuin kaupan repertuaariin. Hakukoneen käyttö on yleistä sekä tiedonhakunvaiheessa että ostovaiheessa ostopolkua. Google Shopping tavoittaa tuotteita etsivät visuaalisesti, remarketing eli uudelleenmarkkinointi voidaan kohdentaa vaikka verkkokaupan tietyillä sivuilla käyneille ja perusmainoksissa pystytään tekstimuodossa puhuttelemaan kohderyhmää.


Display-mainonta

Display- eli bannerimainonta toimii mielenkiinnon herättäjänä. Tehokkainta display-mainonta on dataohjautuvana eli kohdennetaan joko sivustolla jo käyneille (remarketing) tai kiinnostuksenkohteen perusteella. Voimakkaimmin ostopolun loppupäässä display-mainonta toimii ale-kampanjoissa mutta display-mainonnalla voi tehdä myös pitkäjänteistä brändin rakentamisessa oikeassa kohderyhmässä kun mainokset sijoitetaan tarkoin valittuihin medioihin.

Some-mainonta

Some-kanavista suosituimpien joukkoon lukeutuvat mm. Facebook, Instagram, Tik Tok ja Twitter. Yritysasiakkaat tavoittaa myös LinkedInissä. Mainontaan valittavat Some-kanavat riippuvat verkkokaupan tarjoomasta ja kohderyhmistä. Esimerkiksi Venäjällä suosituin kanava on Vkontakte. Pyydä sinun verkkokauppaasi sopiva sosiaalisen median mainonnan suunnitelma.Youtube-mainonta

YouTube-mainonta olisi voinut kuulua jokaiseen edellä mainittuun keinoon. YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone. Toisaalta se on myös videoverkosto ja sosiaalisen median alusta. Luokittelut sikseen mutta mainonnan kannalta YouTube on hyödyllinen kanava, jossa mainokset voi kohdentaa kohderyhmän ominaisuuksien perusteella tai sisällön perusteella. Jälkimmäisessä siis valitaan minkätyyppisen sisällön yhteydessä halutaan näkyä tai voidaan valita tarkasti tiettyjä YouTube-kanaviakin.

Testaamalla jatkuvaa parannusta

Kaikessa markkinoinnissa kannattaa testata toimivuutta. Tämä tapahtuu usein A/B-testauksella eli jakamalla mainonta kahteen tai useampaan erilaiseen versioon. Yksinkertainen esimerkki tästä on vaikkapa uutiskirjeen lähettäminen kahdella eri otsikkoversiolla. Toisaalta vaikkapa visuaalisessa mainonnassa eri kuvaversioihin tulee laittaa seurannat, jotta tiedämme parhaiten toimivat kuvat tai videot ja parhaassa tapauksessa laittaa heikommin toimivat pois päältä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kampanjaa.

Kohderyhmää puhutellaan monissa kanavissa

sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi

Usein yksi parhaista kanavista on sähköpostimarkkinointi, joka voidaan kohdentaa nykyasiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille. Riippuen tuotteiden luonteesta, usein aiemmin ostanut on yksi todennäköisimmistä, joka ostaa uudelleen. Sähköpostilla voidaan kysyä helposti myös mielipiteitä uutuuksista tai tehdä muitakin tutkimuksia.

Natiivimainonta

Natiivimainonta on mainosmuoto, joka näyttää julkaisun sisällöltä mutta merkitään kuitenkin julkaisualustan puolesta mainonnaksi. Toimiakseen sen tulisi olla aidosti hyödyllistä lukijalle.  Offline-mainonta

Markkinointitoimet eivät rajoitu pelkästään digimainontaan vaan verkkokaupan kohderyhmää voidaan tavoittaa hyvin monissa kanavissa kuten radio, ulkomainonta, messut. Kun offline-kanavien käyttö on suunniteltu hyvin, voidaan niiden toimivuus mitata luotettavasti verkkokaupan myyntiin saakka. 

Sissimarkkinointi

Media voi olla mikä tahansa! Suunnitellaan yhdessä miten tavoitamme kohderyhmäsi kustannustehokkaasti ja luovasti.
Tilaa verkkokaupan konsultointia tai tietty palvelu 

Olemme huomanneet hedelmälliseksi toimintamallin, jossa verkkokauppias tilaa meiltä markkinoinnin konsultoivaa suunnittelua ja toteutusta. Tällöin asiakkaankaan ei tarvitse lukittautua tiettyyn kanavavalintaan vaan resursseja voidaan kohdentaa kulloinkin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi hakusanamainonnassa käy usein niin, että verkkokaupan puutteellisen sisällön vuoksi mainonnan laatupisteet ovat huonot. Tällöin maksettava hinta nousee ja mainokset eivät välttämättä näy halutusti. Tässä tapauksessa on järkevämpi laittaa mainonta tauolle ja käyttää aika sivujen sisällön parantamiseen. Halutessasi voimme toki toteuttaa esimerkiksi vain tiettyä palvelua.

Haluatko kasvattaa verkkokaupan liikennemääriä oikein kohdennetulla mainonnalla?

Tietyt lainalaisuudet toimivat kaikille, mutta analysoimalla verkkokauppasi lukuja pystymme määrittelemään, että millaista mainontaa kauppasi tarvitsee.

tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla verkkokaupan markkinoinnista. Uutiskirjeen teemoina digitaalinen markkinointi, konversio-optimointi ja verkkokaupan käytettävyyden parantaminen.