Goog­le Ads: res­pon­sii­vi­nen ha­ku­mai­nos ja laa­jen­net­tu teks­ti­mai­nos

Kirjoittaja:
Laura Viljamaa
Julkaistu:
29.06.2021
Goog­le Ads: res­pon­sii­vi­nen ha­ku­mai­nos ja laa­jen­net­tu teks­ti­mai­nos

Google Adsin käyttäjille laajennettu tekstimainos eli perinteinen hakusanamainos on todennäköisesti hyvin tuttu työväline. Perinteisen hakusanamainoksen merkkimäärä on hyvin rajallinen ja tämä voi aiheuttaa haasteita tehokkaiden mainostekstien ja otsikoiden luomisessa.

Vaihtoehtona perinteiselle laajennetulle tekstimainokselle on ollut vuodesta 2018 lähtien responsiivinen hakumainos. Responsiiviseen hakumainokseen on mahdollista luoda enemmän otsikoita ja mainostekstejä kuin perinteisiin hakusanamainoksiin. Nykyään responsiivinen hakumainos on oletuksena uusia mainoksia luodessa. 

Google lanseeraa säännöllisesti uusia ominaisuuksia, jotka hyödyntävät yhä enemmän automatiikkaa. Automatisointi tuo kuitenkin osaltaan haasteita myös mainostamiseen. 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin responsiivista hakumainosta sekä responsiivisen hakumainoksen ja laajennetun tekstimainoksen eroja.


Mitä uutta responsiivinen hakumainos tarjoaa mainostajalle?

Responsiivinen hakumainos tarjoaa enemmän liikkumavaraa tekstien suhteeen verrattuna perinteiseen hakusanamainokseen. Responsiiviseen hakumainokseen on mahdollista luoda jopa 15 otsikkoa. Mainostekstejä pystyy luomaan responsiivisiin hakumainoksiin neljä.

Responsiiviset hakumainokset ovat nimensä mukaisesti responsiivisia eli ne mukautuvat eri laitteiden näytön koolle sopivaksi. Responsiiviset hakumainokset toimivat saumattomasti niin mobiilissa kuin tietokoneella. Responsiiviset hakumainokset voivat parhaassa tapauksessa parantaa kampanjoiden toimivuutta ja alentaa kustannuksia.

Vanhoissa kampanjoissa voi edelleen käyttää laajennettuja tekstimainoksia, mutta Google suosittelee vahvasti tekemään myös vanhoihin kampanjoihin uusia responsiivisia hakumainoksia. Googlen suositusten mukaan jokaiseen mainosryhmään kannattaa luoda ainakin yksi responsiivinen hakumainos. 


Responsiivisen hakumainoksen ja laajennetun tekstimainokset erot

Perinteiset hakusanamainokset antavat enemmän valtaa mainoksen tekijälle. Perinteisiä hakusanamainoksia on mahdollista esikatsella mainosten lopullisessa muodossa. Mainokset tekstit ja otsikot näkyvät siinä järjestyksessä, mihin ne on kirjoitettu. Responsiivisia hakumainoksia taas ei pysty esikatselemaan mainoksen lopullisessa muodossa, sillä mainostekstien ja otsikoiden yhdistelmiä on lukuisia.

Perinteisiin hakusanamainoksiin on mahdollista lisätä maksimissaan kolme otsikkoa ja kaksi mainostekstiä. Yhdessä otsikossa voi olla enintään 30 merkkiä ja mainostekstissä enintään 90 merkkiä. Responsiivisissa hakumainoksissa on siis puolet enemmän tilaa tekstille ja otsikoille verrattuna perinteisiin hakusanamainoksiin.


Responsiivisen hakumainoksen haasteet ja hyödyt

Google valitsee responsiivisten hakumainosten otsikoista ja mainosteksteistä parhaat yhdistelmät automatisoinnin ja testaamisen avulla, ja jatkossa Google pyrkii näyttämään näitä parhaiten toimivia mainoksia. Ideana on, että Googlen näyttämät mainokset vastaavat asiakkaan hakua mahdollisimman hyvin. Tämän takia on tärkeää, että mainosten otsikot ja tekstit ovat yhteensopivia. Esimerkiksi samaa asiaa ei kannata kirjoittaa mainoksen otsikkoon monella eri tavalla. Riskinä on, että otsikoista ja mainosteksteistä voi tulla epäloogisia ja outoja yhdistelmiä.

Mainoksen otsikkojen ja tekstien järjestykseen voi kuitenkin itse vaikuttaa kiinnittämisen avulla. On mahdollista kiinnittää haluamansa otsikko tai tärkeä informaatio näkymään aina tietyllä paikalla. Esimerkiksi voi olla perusteltua kirjoittaa brändin nimi mainoksen otsikkoon ja kiinnittää se näkymään aina 1. paikalla. Google ei itse kuitenkaan suosittele otsikoiden kiinnittämistä, sillä tällöin Google ei pysty täysin automaattisesti testaamaan otsikoiden ja mainostekstien parhaita yhdistelmiä. 

 


Kuvakaappaus: otsikon kiinnittäminen


Responsiivisen hakumainokset tehokkuutta voi testata luomalla kaksi erilaista mainosta, toisen kiinnitetyllä sisällöllä ja toisen ilman kiinnitettyä sisältöä. Jos mainoskampanjan rakenne on todella yksityiskohtainen, responsiivinen hakumainos ei tällöin välttämättä ole paras vaihtoehto. Voidaan todeta, että responsiiviset hakumainokset toimivat paremmin yleisissä kuin yksityiskohtaisissa kampanjoissa.

 


Kuvakaappaus: mainostekstin kiinnittäminen


Yhteenveto

Googlen tavoitteena on pitkälti mainostamisen automatisointi. Automatisointi vapauttaa markkinoijan aikaa, koska kampanjoiden manuaaliseen optimointiin käytetty aika vähenee. Responsiiviset hakumainokset voivat parhaassa tapauksessa toimia todella hyvin ja ne voivat sekä parantaa kampanjan tehokkuutta että lisätä konversiota. Mainosten toimivuutta kannattaa kuitenkin seurata, koska kaikissa tapauksissa responsiiviset hakumainokset eivät palvele tarkoitustaan. On hyvä muistaa, että kaikilla mainostyypeillä on omat edut ja haitat, ja myös mainostajien tarpeet eroavat toisistaan.

Lisää aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=eVYZzvaxN0Y